Välkommen till Åkerö byalag

Årsstämma i Åkerö byalag

Årsmöte avhölls i Folkhögskolan på Åkerö  söndagen  den 21 januari 2018.
Protokollet ligger under fliken Åkerö byalag

Åkerö byalags hemsida har ändrat skepnad och uppdateras succesivt. Microsoft Frontpage har gått ur tiden och vi satsar nu på publiceringsverktyget WordPress.

 Har du synpunkter på hemsidan form eller innehåll är du välkommen  att kontakta webmaster Bengt Hallström per epost bengt.hallstrom@gmail.com eller mobil 070 3730517.