Välkommen till Åkerö byalag

Majstångsresningen 2018

Traditionsenlig majstångsresning genomfördes den 29 juni 2018.

Mycket folk och musik, fika, korv, lotterier, tal, dans och lekar i strålande väder.

   

 

Åkerö spelmanslag är en löst sammansatt grupp som återuppstår en gång om året i samband med majstångsresningen. Välkommen att spela med!

 

 

 


Majstångsresning!

                                

Välkomna på majstångsresning i Åkerö fredagen den 29 juni 2018 kl 18!

Byns majstångsresning sker alltid första fredagen efter midsommar.

Några veckor innan tas den ned och skicket kontrolleras. Den målas vid behov.

Dagen före majstångsresningen samlas barn och vuxna för att plocka blommor och björkris som stången sedan klädes med. Då tar vi också tacksamt emot hembakt fikabröd som vi sedan har till försäljning i samband med firandet dagen efter.

Vid majstångsresningen brukar det bli lotteri, servering, tal, dans och lekar runt stången till byns spelmanslag. Vi kommer dessutom behöva ett antal rediga personer som hjälper till att få upp stången. Intäkterna från försäljningen går till byalagets verksamhet.

Varmt välkomna till majstångsresning i Åkerö  fredgen den 29 juni 2018 kl 18!
Bidra gärna med plockning av blommor och klädning av majstången på dagen  innan!

 


Årsstämma i Åkerö byalag

Årsmöte avhölls i Folkhögskolan på Åkerö  söndagen  den 21 januari 2018.
Protokollet ligger under fliken Åkerö byalag

Åkerö byalags hemsida har ändrat skepnad och uppdateras succesivt. Microsoft Frontpage har gått ur tiden och vi satsar nu på publiceringsverktyget WordPress.

 Har du synpunkter på hemsidan form eller innehåll är du välkommen  att kontakta webmaster Bengt Hallström per epost bengt.hallstrom@gmail.com eller mobil 070 3730517.