Välkommen till Åkerö byalag

ÅKERÖ BYALAG

kallar till

BYSTÄMMA

SÖNDAG 26 JANUARI 2020 KL. 16

på Folkhögskolan på Åkerö

OBS! Platsen för stämman

Huvudingångens dörrar hålls öppna kl. 15.30 – 17.00

Välkomna alla Åkeröbor!

Bystyrelsen

E-post: info@akerobyalag.se

Åkerötjärns framtid?

Kom till tjärnen vid skurflotten, söndagen den 15 september kl.15 00 och lyssna på Kjell Leander, som kan mycket om tjärnen. Han är före detta lärare på folkhögskolan i natur och vattenvård.
Hur mår tjärnen?
Hur är livet i vattnet?
Vad, bör och kan vi göra för att den inte skall växa igen?
Finns det några konkreta åtgärder?
En handlingsplan?
Vi får även veta lite historia från andra om tjärnen och hur viktig den har varit för Åkeröborna.


Läs här om Åkerötjärn:
Åkeröbor – säg nej till sexvåningshus!


Åkeröbor – säg nej till sexvåningshus!

Med anledning av det nya detaljplaneförslaget för byggnationen vid
Åkerö brofäste har byalagets styrelse gjort en ny skrivelse, som skickas
till planokart@leksand.se. Skrivelsen dateras 21 juni, 2019.

Till ansvariga politiker och berörda tjänstemän vid Leksands kommun
och Länsstyrelsen, Dalarnas län.

Åkerö byalags lämnar följande yttrande till det reviderade detaljplaneförslag, med granskningstid till och med 28 juni 2019, som Leksands kommun nyligen presenterat. Till stöd för vårt yttrande har vi de beslut som togs vid vår extra bystämma, 10 februari 2019.
Vi stödjer oss också på byalagets debattartikel (bifogas), publicerad i FaluKuriren, 15 juni 2019.

  1. Åkerö byalag vidhåller sitt krav att nya bostadshus ska vara högst tre våningar höga.
  2. Granskningstiden ska förlängas till 31 augusti, 2019.
  3. Det yttrande som byalaget lämnade in avseende det första detaljplaneförslaget gäller även det reviderade förslaget.

Leksand 21 juni, 2019

Åkerö byalag

Gunnar Norman
Ordförande

Vi tror att det är extra viktigt att få stöd för vår skrivelse även denna gång. Låt inte politikerna tro att vi är nöjda med det nya förslaget! Juni månad är en hektisk tid för alla och envar, men vi hoppas att alla som är emot sexvåningshus på Åkerö tar sig tid att markera sin ståndpunkt ännu en gång.

OBS! Det är mycket viktigt att vi som enskilda personer skickar in ett yttrande denna gång, eftersom vi inte har några nya namnlistor att bifoga.

Du/ni som vill ge ert stöd till vår skrivelse kan enkelt skicka ett
mail där det står:

Jag/vi instämmer i Åkerö byalags skrivelse daterad 21 juni 2019,
angående den reviderade detaljplanen för bebyggelse vid Åkerö brofäste.

Namn
Adress

Mailet skickas till
planokart@leksand.se
eller som vanlig post till

Leksands kommun,
Plan- och kartavdelningen
79380 Leksand

Vill du/ni göra något tillägg till vår skrivelse eller göra en helt egen, så går det naturligtvis utmärkt.
Det viktiga är att vi markerar vårt motstånd även mot det nya detaljplaneförslaget.

Inga sexvåningshus på Åkerö!

Med vänlig hälsning,
Åkerö byalags styrelse

Välkomna på majstångsresning i Åkerö fredagen den 28 juni 2019 kl 18!

Byns majstångsresning sker alltid första fredagen efter midsommar.

Några veckor innan tas den ned och skicket kontrolleras. Den målas vid behov.

Dagen före majstångsresningen samlas barn och vuxna för att plocka blommor och björkris som stången sedan klädes med. Då tar vi också tacksamt emot hembakt fikabröd som vi sedan har till försäljning i samband med firandet dagen efter.

Vid majstångsresningen brukar det bli lotteri, servering, tal, dans och lekar runt stången till byns spelmanslag. Vi kommer dessutom behöva ett antal rediga personer som hjälper till att få upp stången. Intäkterna från försäljningen går till byalagets verksamhet.

Bidra gärna med plockning av blommor och klädning av majstången på dagen  innan!Nytt 12/2 2019

Stöd till skrivelse från Åkerö byalags extra bystämma
Många Åkeröbor har hört av sig till styrelsen och sagt att de gärna vill stödja skrivelsen, men att de tyvärr inte kunde komma till stämman.
Du/ni som vill ge ert stöd till vår skrivelse kan enkelt skicka ett mail där det står:
Jag/vi instämmer i Åkerö byalags skrivelse daterad 10 febr 2019, angående den föreslagna detaljplanen gällande bebyggelse vid Åkerö brofäste.

Namn 
Adress (obligatoriskt)

Mailet skickas till planokart@leksand.se eller skickas som vanlig post till

Leksands kommun,
Plan- och kartavdelningen
79380 Leksand


Nytt 12/2 2019


 

Åkerö byalags extra bystämma, 2019-02-10, har antagit följande skrivelse, med anledning av planerad byggnation vid Åkerö brofäste.

Till ansvariga politiker och berörda tjänstemän på Leksands kommun och Länsstyrelsen, Dalarnas län.

1. Vi är positiva till att det byggs bostäder i detta område.
2. Vi anser att nybyggnationen stilmässigt ska anpassas till den miljö och karaktär som präglar befintlig bebyggelse på Åkerö.
3. Vi anser att nya bostadshus ska vara av varierande höjd, högst tre våningar höga och inte byggas så tätt intill varandra som i det presenterade förslaget.

Motivering
Vi är positiva till att det byggs bostäder i detta område och vi värnar om utvecklingen i hela Leksands kommun. Behovet av fler bostäder är väldokumenterat och vi förstår de utmaningar kommunen står inför när det gäller att rekrytera personal, både nu och i framtiden, för att bland annat säkra kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Vi är medvetna om att den demografiska strukturen i vår kommun gör att dessa behov ökar snabbare än i många andra kommuner. Vi behöver attraktiva bostäder, som folk vill och kan bo i. Vi behöver inte nya bostäder som gör boendet mindre attraktivt för de människor som redan bor här.
Boendemiljön är viktig för människor. Vi vill känna igen oss i vår närmiljö. Det är ett signum för Leksand att ny byggnation knyter an till existerande traditionell bebyggelse.
Vi vill se ett förslag som visar respekt och varsamhet mot området i övrigt. Det kan aldrig ett höghus göra. Utsikten från åttonde våningen må vara magnifik, men för de människor som dagligen går, cyklar eller åker bil över Leksandsbron, promenerar på Solvändan eller färdas med båt längs älven kommer den kraftigt att förfulas.
Vi bor på Åkerö, men vi bryr oss om hela Leksand. Politiker och  kommunala tjänstemän pratar ofta om varumärket Leksand. För att utveckla och vårda Leksands varumärke måste vi lägga stor vikt vid estetiska och kulturella värden och visa respekt för bebyggelsens karaktär och historia.
Vi bryr oss också om våra förtroendevalda politiker. Vi vill inte att ni förknippas med det historiska misstag det skulle vara att bygga höghus vid Åkerös brofäste.
Vi som samlats till Åkerö byalags extra bystämma idag, söndag 10 februari 2019, säger kraftfullt nej till förslaget att bygga åttavåningshus vid Åkerö brofäste.
Åkerö byalag ser fram emot en nybyggnation som anpassas till områdets stil och karaktär, även i val av färg och material. Byggnationen ska också tillgodose barn och vuxnas naturliga behov av uteplatser i närhet till bostaden.
Vi kräver att byggnationen är av varierande höjd och att huskropparna inte står så tätt intill varandra som i det presenterade förslaget. Vi kräver också att inget nytt bostadshus är högre än tre våningar.

Leksand 2019-02-10
Åkerö byalags extra bystämma

NYTT 6/2 -2019!!!

Kallelse till extra stämma i Åkerö Byalag.

Tid: Söndagen den 10 februari 2019 kl 16.00
Plats: Leksands folkhögskola, Siljegårdsvägen 21 Leksand  (i byn Åkerö)

Ärende:  Den planerade byggnationen vid rondellen i Åkerö.

Välkomna!

Styrelsen


Årsstämma 2019 i Åkerö Byalag 

Välkommen till årsstämma alla Åkeröbor!

Tid: Söndagen den 27 januari kl 16.00
Plats: Leksands folkhögskola, Siljegårdsvägen 21 Leksand  (i byn Åkerö)

Huvudingångens dörrar hålls öppna kl. 15.30 – 17.00

Bystyrelsen

Ev. förslag och motioner önskas senast en vecka i förväg

till ordförande Gunnar Norman, Åkerövägen 40, tel. 12710 eller 070 2155064

E-post: info@akerobyalag.se

Om någon behöver transport till möteslokalen, kontakta Gunnar Norman tel. 070 2155064


Julmarknad söndagen den 16 december  2018 kl.  15-17.

Välkommen till julmarknad vid majstångsplatsen.

Genom medverkan bidrar du till bygemenskapen.  Det går att boka ett marknadsbord för försäljning av tex hantverk, svarvat, drejat, stickat, bakat, syltat eller liknande.
Anmäl til Gudrun Norman (PM/messenger) om du vill vara med och sälja på marknaden.
Tomten är på plats hela tiden i sitt härbre och tar emot besök. Det finns  fiskdam, glögg, pepparkakor, julgransförsäljning och trevlig stämning i brasornas sken.
Alla uppmanades att  ställa ut tända marschaller längs sin tomtgräns  mot gatan på marknadseftermiddagen så att hela Åkerö blir upplyst!
  

Åkerö byalag använder publiceringsverktyget WordPress för sin webbsida.
Har du synpunkter på hemsidans form,  innehåll eller vill bidra med något till hemsidan är du välkommen  att kontakta webmaster Bengt Hallström per epost bengt.hallstrom@gmail.com eller mobil 070 3730517.


Majstångsresningen 2018

Traditionsenlig majstångsresning genomfördes den 29 juni 2018.

Mycket folk och musik, fika, korv, lotterier, tal, dans och lekar i strålande väder.

   

Åkerö spelmanslag är en löst sammansatt grupp som återuppstår en gång om året i samband med majstångsresningen. Välkommen att spela med!


Majstångsresning!

                                

Välkomna på majstångsresning i Åkerö fredagen den 29 juni 2018 kl 18!

Byns majstångsresning sker alltid första fredagen efter midsommar.

Några veckor innan tas den ned och skicket kontrolleras. Den målas vid behov.

Dagen före majstångsresningen samlas barn och vuxna för att plocka blommor och björkris som stången sedan klädes med. Då tar vi också tacksamt emot hembakt fikabröd som vi sedan har till försäljning i samband med firandet dagen efter.

Vid majstångsresningen brukar det bli lotteri, servering, tal, dans och lekar runt stången till byns spelmanslag. Vi kommer dessutom behöva ett antal rediga personer som hjälper till att få upp stången. Intäkterna från försäljningen går till byalagets verksamhet.

Varmt välkomna till majstångsresning i Åkerö  fredagen den 29 juni 2018 kl 18!
Bidra gärna med plockning av blommor och klädning av majstången på dagen  innan!


Årsstämma i Åkerö byalag

Årsmöte avhölls i Folkhögskolan på Åkerö  söndagen  den 21 januari 2018.
Protokollet ligger under fliken Åkerö byalag.