Majstångsresningen

Åkerö bys fina majstång finns vid korsningen Åkerövägen -Siljegårdsvägen och är svår att missa.

          
Majstången nyklädd                 Majstångsresning 2016

Byns majstångsresning sker alltid första fredagen efter midsommar.

Några veckor innan tas den ned och skicket kontrolleras. Den målas vid behov.

Dagen för majstångsresningen samlas barn och vuxna för att plocka blommor och björkris som stången sedan klädes med. Då tar vi också tacksamt emot hembakt fikabröd som vi sedan har till försäljning i samband med firandet dagen efter.

Vid majstångsresningen brukar det bli lotteri, servering, tal, dans och lekar runt stången till byns spelmanslag. Vi kommer dessutom behöva ett antal rediga personer som hjälper till att få upp stången. Intäkterna från försäljningen går till byalagets verksamhet.

Varmt välkomna till majstångsresning i Åkerö första fredagen efter midsommar!
Bidra gärna med plockning av blommor och klädning av majstången på eftermiddagen dagen innan!