Strandpromenaden

Bilder från den flitigt använda strandpromenaden på Åkerö.
Bilder tagna den 6 januari 2018. Foto: Bengt Hallström