Vald styrelse och kommittéer

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2019 valda vid bystämman 27  januari 2019.