Vald styrelse och kommittéer

 

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2018 valda vid bystämman 21  januari 2018.

 

Funktion Namn Tel Nästa val Period Val 2018
Ordförande Gunnar Norman 12710 2020 2 år Omval
Vice ordförande Bengt Hallström 070 3730517 2019 2 år Kvarstående
Sekreterare John Arrias 34792 2019 2 år Kvarstående
Kassör Jan Magnusson 070 2654207 2020 2 år Nyval
Ledamot Eva Holmberg 070 8199908 2019 2 år Kvarstående
Suppleant Eric Stein 070 9988799 2019 2 år Kvarstående
Suppleant Anki Gullback 64801 2020 2 år Omval
           
Strand-och tjärnkommitté          
Sammankallande Håkan Sundberg 34915 2020 2 år Omval
  Mats Lind 14301 2019 2 år Kvarstående
  Magnus Backlund 070 2629884 2019 2 år Kvarstående
  Sören Holmberg 34681 2020 2 år Omval
           
Festkommitté          
Sammankallande Cecilia Dellbeck-Gezelius 34794 2020 2 år Omval
  Gudrun Norman 12710 2020 2 år Omval
  Cecilia Olsson 10304 2019 2 år Kvarstående
  Emelie Ekström 0702969267 2019 2 år Kvarstående
  Johanna Ollas    2020 2 år Nyval
           
Odlingskommitté          
Sammankallande Jan Magnusson 15207 2019 2 år Kvarstående
  Elisabeth Sellner 13191 2020 2 år Omval
  Bengt Sellner 13191 2020 2 år Omval
  Per-Fredrik Tottie 12179 2019 2 år Kvarstående
           
Revisorer          
Ordinarie Anders Flint 13925 2019 2 år Omval
Suppleant Ove Östberg 34976 2020 2 år Omval
           
Valberedning          
Sammankallande Anders Liljas 10730 2019 2 år Kvarstående
  Roger Arvids 13210 2020 2 år Nyval