Våra åkrar

Här finns ännu så länge kartor förnämligt framtagna och ritade av Lars Jönses som visar hur det såg ut runt 1820 med namn på åkrar och del gårdar.